Pengertian dan Definisi Kematangan Kerja

“Kematangan kerja merupakan kesiapan individu untuk mengatasi tugas yang dihadapkan dengan perkembanga biologis   da sosial,   serta  harapa masyarakat terhadap  oran yan tela mencapa taha perkembangan (Pickworth).
#Kematangan kerja merupakan kesiapan untuk menangani tugastugas yang sesuai untuktahap kehidupan individu (Leong).